Keskkonnafüüsika seminar 2018-2019

Kuupäev

Esineja

Teema

5. sept. 2018

Ei toimu

 

12. sept. 2018

Janek Uin

ARM aerosoolimõõtejaamad: tehnilised detailid

19. sept. 2018

Heikki Junninen, Helina Lipp,
Kalju Tamme

Rahvusvaheline Aerosoolikonverents IAC2018

26. sept. 2018

Aare Luts

Aerosooli tekkepuhangute automaatsest klassifitseerimisest.

3. okt. 2018

 

 

10. okt. 2018

Piia Post

Copernicus: Euroopa silmad planeedil Maa.

17. okt. 2018

Marko Kaasik

Benso(a)püreenist Tartu linna õhus ja tegevuskavast selle vähendamiseks

24. okt. 2018

Rein Rõõm

Rõhuvälja kujunemine frontides

31. okt. 2018

Anne Serv

Radoonist NORM kursusel (juuni 2018) ning GARRM konverentsil (september 2018)

7. nov. 2018

Mirjam Randla

Heljumi omaduste ja dünaamika varieerumine Pärnu lahes

13.nov. 2018

Dr. Ali Nadir Arslan (FMI).

Copernicus activities in Finland: Focus on atmosphere-C3S and CAMS (toimub r. A111, 13.00)

14. nov. 2018

Sven-Erik Enno

Lightning: phenomenology and remote sensing

(Geograafia- ja keskkonnafüüsika ühisseminar toimub Vanemuise 46-327)

21. nov. 2018

 

 

28. nov. 2018

Lii Vammus

Esmane kokkuvõte Ra leostuvuse määramiseks tehtud katsetest joogiveetööstusest pärit filtrimaterjalist

5. dets. 2018

 

 

12. dets. 2018

Heido Trofimov

Esmased modelleerimistulemused doktoritöös "Rõhu- ja impulssvälja kujunemine tuulises ebaühtlaselt soojenenud atmosfääris vahelduva maastiku kohal"

19. dets. 2018

Maria Leier

NORM inventuuri loomine ning käitlusstrateegiate kujundamine Eestis

26. dets. 2018

Jõuluvaheaeg

 

02. jaan. 2019

Jõuluvaheaeg

 

9. jaan. 2019

[sessioon]

Prof. Markku Kulmala,
University of Helsinki

Atmospheric aerosols: from molecular clustering to global climate and air quality"

 

16. jaan. 2019

[sessioon]

Lennart Neiman

 Atmosfääri läbipaistvuse aegridade jätkamise uus metoodika

 23. jaan. 2019

[sessioon]

 

 

 30. jaan. 2019

[sessioon]

 

 

6. veebr. 2019

 

 

13. veebr. 2019

Chen, Xuemeng

Air ion studies based on ambient observations at Hyytiälä SMEAR II station

20. veebr. 2019

Velle Toll

Tööstusemissioonidest saastunud pilved aitavad mõista inimtegevuse kliimamõju

27. veebr. 2019

Heikki Junninen

Nanoosakese sünd - planeedi elukindlustus/The birth of nanoparticles - life insurance of the planet Earth

6. märts 2019

Hannes Keernik

Tegevused atmosfäärimõõtmiste kättesaadavuse ja täpsuse parandamiseks Copernicus programmi kliimamuutuste seire teenuse (C3S) arengu raames

13. märts 2019

 

 

20. märts 2019

 

 

27. märts 2019

Madis Noppel

Madis Noppel, Urmas Hõrrak, Xuemeng Chen ja Heikki Junninen. ’’Õhuioonide koostisest ja struktuurist lähtuv liikuvusmudel’’

3. aprill 2019

Kalju Tamme

A simulation model for atmospheric small ions composition, concentration growth and steady state. Atmosfääri väikeste ioonide koostist, kontsentratsioonide kasvu ja tasakaaluolekut kirjeldav mudel.

10. aprill 2019

Margit Aun

Soome Meteoroloogia Instituudi (FMI) UV-kiirguse mõõtmised Antarktikas. UV measurements in Antarctica by Finnish Meteorological Institute (FMI). Margit Aun (Tartu observatoorium Tartu ülikool, FMI järeldoktor), Kaisa Lakkala (FMI).

17. aprill 2019

Paap Koemets

Doktoritöö teema „Kõrglahutusliku DMA projekteerimine atmosfääri kõrgelt oksüdeerunud molekulide kontsentratsiooni mõõtmiseks” tutvustus

24. aprill 2019

Helina Lipp

"Orgaaniliste lenduvate ühendite mõju uurimine uute osakeste tekke protsessides"

8. mai 2019

Mirjam Randla

Heljumi kontsentratsioonide dünaamika ja heljumi suurusklasside jaotuste seos tagasihajumisega Pärnu lahes

15. mai 2019

Kristel Uiboupin

Kuidas ja miks mõõta esimese kooliastme õpilaste meteoroloogiaalaseid teadmisi?

22. mai 2019

Anne Serv

Tartu ja Põlva hoonete siseõhu radoonisisaldus ning selle sõltuvus õhurõhust ja ventilatsioonist (Füüsika magistritöö eelkaitsmine)

27. mai

Füüsika doktorantide atesteerimine

 

29. mai 2019

Heido Trofimov

Aerosoolide kliimamõju täpsustamine tööstusemissioonidest saastunud pilvede abil

5. juuni 2019

Siiri Suursoo

Natural Radioactivity in Cambrian-Vendian GroundwaterAnalytical Procedures for Radionuclide Determination, Monitoring of Water Treatment Technology for Drinking Water Production, and Associated Changes in Groundwater Quality (Doktoritöö tutvustus)

6. juuni 2019
[sessioon]

Füüsika bakatööde kaitsmine

 

10. juuni 2019
[sessioon]

Füüsika magistritööde kaitsmine

11. juuni 2019
[sessioon]

Keskkonnatehnoloogia bakatööde kaitsmine

 

11. juuni 2019

Füüsika doktorantide atesteerimine

 

12. juuni 2019
[sessioon]

Keskkonnatehnoloogia magistritööde kaitsmine

 

12. juuni 2019

Füüsika doktorantide atesteerimine

 

26. juuni

Suvepuhkuste algus