Keskkonnafüüsika seminar 2017-2018

Kuupäev

Esineja

Teema

6. sept

Ei toimunud

 

13. sept

Marko Kaasik

2017 European Meteorological Society Annual Meeting (Dublin, 4.-8.09 2017) "Serving Society with better Weather and Climate Information". 

20. sept. 2017

 

Seminari ei toimu

27. sept.2017

Kalev Rannat

GAIA-CLIM projektist ja Virtuaalsest Observatooriumist

4.  okt 2017

Andres Luhamaa, Jorma Rahu, Heido Trofimov

WRF mudeli kasutamine atmosfäärifüüsika õpetamisel?

11.okt.2017

Maksim Mišin (TÜ raamatukogu andmehaldur)

Veebiliides atmosfääriandmete jaoks

18.okt. 2017

Aare Luts, Marko Kaasik

Seosed Eesti eri piirkondades mõõdetud saastegaaside tasemete vahel

25.okt. 2017

Jorma Rahu, Heido Trofimov

Praktikaaruannete ettekandmine

1.nov. 2017

Maria Leier

Kiirguskaitse põhimõtete rakendamine joogivee puhastamisel - kui mõistlik on mõistlik? 

8.nov. 2017

Anne Serv

Eesti rannaliivade radooni emanatsioon ja ekshalatsioon 

15.nov. 2017

Erko Jakobson

Olulisemate kasvuhoonegaaside suhteline panus kasvuhooneefekti

22.nov. 2017

Velle Toll

Eksperimendid Maa atmosfääris analüüsimaks aerosoolide jahutavat mõju kliimale

27.nov. 2017

Taavi Vaasma doktoritöö kaitsmine

 

28.nov. 2017

Boguslav Michalik

Enhanced natural radioactivity in Polish mining industry (sources of exposure and environmental burden, monitoring and mitigation methods)

29. nov. 2017

 

Ei toimu

6.dets. 2017

Heikki Junninen

Atmosfääri nanoosakeste mõõtmine (ja modelleerimine)

13.dets. 2017

Andrei Goronovski

Semipalatinsk Test Site in Kazakhstan: The Legacy of Nuclear Arms.

20.dets. 2017

Marko Vana

Aeroioonid merelises keskkonnas

27.dets. 2017

Jõuluvaheaeg

 

03.01.2018

Jõuluvaheaeg

 

10.01.2018

[sessioon]

 

17.jaan

[sessioon]

 

 

 24.jaan

[sessioon]

 

 

 31.jaan

[sessioon]

 

 

7.veebr2018

Markku Kulmala

Seminar jäi ära

Global SMEAR: The importance of continuous comprehensive observations - From molecular clustering to feedback loops

14.veebr2018

Rodolfo Marin Rivera

Metal recovery from bauxite residue – a challenge to overcome

21.veebr2018

Mirjam Randla

Põhjasetete traalimise eksperiment tugevalt reostatud rannikualal, Portmani lahes(Lõuna-Hispaania)

28.veebr2018

Helina Lipp

Biogeensed emissioonid ja uute aerosooliosakeste teke hemiboreaalse metsa atmosfääris

7.märts2018

Rein Rõõm

Rõhuvälja kujunemine tuulises ebaühtlaselt soojenenud   atmosfääris  vahelduva maastiku kohal.

14.märts2018

Keskkonnafüüsika koduleht

(arutamist modereerib Piia Post)

21.märts2018

Taavi Vaasma

LIFE programmi ühisprojekt kõrgenenud loodusliku radioaktiivsuse eemaldamiseks joogiveest

28.märts2018

Seminari ei toimu. Auditooriumis A106 on kohtumine rektorikandidaatidega.

4.aprill2018

Kristi Uudeberg

Järvede optiliste veetüüpide määramise võimalused satelliidipiltidelt

11.aprill2018

Hanno Ohvril

Analüütiline lahend vs Monte Carlo katsed: etüüd normaaljaotusega

18.aprill2018

Liisi Jakobson

Mutual effects of wind speed, air temperature and sea ice concentration in the Arctic and their teleconnections with climate variability in the eastern Baltic Sea region

24.aprill

Aris Auzans

Development of computational model for nuclear energy systems analysis: natural resources optimisation and radiological impact minimization

25.aprill2018

Ave Ansper

Annika Velt

Sentinel-2/MSI võimalused Euroopa Liidu veedirektiivi rakendusteks

 

Peamiste atmosfääri järelanalüüsimudelite pikalainelise kiirguse andmete valideerimine Läänemere regioonis

2.mai2018

Jorma Rahu

Heido Trofimov

Optical flow meetodi kasutamine parandamaks radarvaatluste ajalist lahutusvõimet

 

Rõhuvälja kujunemine globaalses atmosfääris meridionaalse temperatuurigradiendi toimel

9. mai2018

Andrei Kovaljov

Allan Ahu

Magnetometrical methods for detection of ferromagnetic objects

 

Aerosooli tekke mudelarvutused

16.mai2018

Kristel Uiboupin

Lii Vammus

Harrastusteaduse projekt esimesele kooliastmele kasutades Soome Ilmateenistuse telefonirakendust.

 

Joogiveetööstusest pärit NORM-jäätmete käitlemisega seotud kiirgusohutushinnangute metoodikate arendamine.

23.mai2018

Tanel Voormansik

Kaksikpolarimeetrilise meteoradari andmetel põhinev intensiivsete sadude analüüs ja intensiivsuste tõenäosuskõverate leidmine

30.mai2018

Andrei Goronovski

Solving Bauxite Residue problem: 3 years after. Boksiidi jäägi probleemi lahendamine: 3 aastat hiljem.

6. juuni
[sessioon]

 

13. juuni
[sessioon]

20.juuni
[sessioon]

 

 

27.juuni

Suvepuhkuste algus