Keskkonnafüüsika seminar toimub kolmapäeval 28. novembril 2018. a. kell 16.15
Physicumi auditooriumis A101.

Ettekande peab doktorant Lii Vammus:

Esmane kokkuvõte Ra leostuvuse määramiseks tehtud katsetest joogiveetööstusest pärit filtrimaterjalist.

   Mõned aastad tagasi tuvastati veetöötlusjaamades NORM-jäätme e looduslikke radionukliide sisaldava materjali teke, milleks seni on Eestis puudunud käitlemispraktika. Optimaalseima lahendusena nähakse vastava materjali ladestamist koos tavajäätmetega olmeprügilasse, kuid sellise teguviisi mõju keskkonnale ja sellega koos inimestele, ei ole teada. Hinnangute andmiseks oleks vaja modelleerida võimalikud stsenaariumid, mis aga eeldavad Ra leostuvusparameetri (jaotuskoefitsent Kd) teadmist. Kuna viimane on sõltuvuses ümbritsevast keskkonnast, tuleb antud parameeter leida eksperimentaalselt. Ettekandes tuleb, lisaks üldisemale teooriale, juttu läbi viidud leostuvuskatsetest ning esimestest tulemustest.

 

Kõik huvilised on oodatud.