Keskkonnafüüsika seminar toimub neljapäeval 5. juulil 2018. a. kell 16.15
Physicumi auditooriumis A101.

Seminariettekande teeb Ekaterina Gorbarenko
(
Moskva Riikliku Ülikooli Meteoroloogia Observatooriumi juhtivteadur):

“Aerosooli optilise paksuse muutlikkus Moskvas ja Venemaal“

   Moskva RÜ Meteoroloogia Observatoorium kujutab endast Venemaa juhtivat aktinomeetriakeskust, kus toimuvad kõikide tähtsamate aktinomeetriliste kiirgusvoogude mõõtmised.  Observatooriumis töötab üks professor, üks juhtivteadur, mitu teadurit ja tehnikut. Mõõtetulemusi suudetakse kiiresti ümber töötada ja üldistada. Seetõttu on mõõtmiste kvaliteet kõrge, vähetõenäolised on süstemaatilised vead. Observatooriumi territooriumile on paigaldatud AERONET-i fotomeeter, mis võimaldab täiendada laiaribalisi mõõtmisi spektraalsetega.

   Ettekandes kirjeldatakse aerosooli optilise paksuse (AOT550, AOT500) vanemaid ja uuemaid mõõtmismeetodeid, samuti atmosfäärisamba veeaurusisalduse määramist ning nende parameetrite sesoonset ja klimatoloogilist (1954-2017) muutlikkust.

NB! Ettekanne on vene keeles.

Kõik huvilised on oodatud.