Keskkonnafüüsika seminar toimub kolmapäeval 4. juulil 2018. a. kell 16.15
Physicumi auditooriumis A101.

Seminariettekande teeb Lennart Neiman:

“Otsekiirguse automaatselt mõõdetud aegridade puhastamine pilvistest mõõtmishetkedest atmosfääri horisontaalse mittehomogeensusparameetri epsilon-priim abil.“

   Selline temaatika on aktuaalne, kuna aktinomeetriajaamades, sh Tõravere meteoväljakul, mõõdetakse otsekiirgust automaatses 24/7 režiimis ka siis, kui päikeseketas pole pilvevaba. Eesti Keskkonnaagentuuri poolt arhiveeritud toorikandmeridades on enamik salvestusi sobimatud atmosfääri läbipaistvuse ja sumedusparameetrite arvutamiseks. Toorikandmeridade puhastamine kujutab endast tõsist arvutuslikku ülesannet. Tutvustatavas meetodis leitakse atmosfääri optilise paksuse muutlikkusega seotud mittehomogeensusparameeter, epsilon-priim, mille tõenäosustihedusfunktsiooni maksimumid võimaldavad eraldada puhta ja pilvise päikesekettaga mõõtmised.

NB! Ettekanne on vene keeles.

Kõik huvilised on oodatud.