Füüsika praktikum I – mehaanika ja soojusõpetus (LOFY.01.122)


·        Protokolliplank (rtf-fail)

 

 

4.2. Tõmbedeformatsiooni uurimine
5.2  Raskuskiirenduse määramine füüsikalise pendliga

 

Füüsikalised konstandid, mõõtemääramatus

NIST: National Institute of Standards and Technology

US National Institute of Standards and Technology

 

Interaktiivne õppevahend

HyperPhysics (©C.R. Nave, 2003)


  Tagasi eelmisele leheküljele

Viimati muudetud 24.10.2014
E-mail: Urmas.Horrak@ut.ee