Keskkonnafüüsika instituut (FKKF, Tähe 4-301,environ@physic.ut.ee,  tel 737 5550, faks 737 5556)


Nimekirja .pdf-kujul saab SIIT

Nimi

Amet

Telefon

E-mail

Meteoroloogia õppetool

Rein Rõõm

instituudi juhataja,

korraline professor,

knd (füüs-mat)

737 5551

Rein.Room@ut.ee

Hanno Ohvril

dots, knd (füüs-mat)

737 5553

Hanno.Ohvril@ut.ee

Piia Post

lektor,
PhD (geofüüsika)

737 5552

Piia.Post@ut.ee

Aare Luts

teadur,
PhD (keskkonnafüüsika)

737 5555

Aare.Luts@ut.ee

Marko Kaasik

teadur,
PhD (keskkonnafüüsika)

737 5563

Marko.Kaasik@ut.ee

Aarne Männik

teadur,

PhD (keskkonnafüüsika)

737 6296

Aarne.Mannik@ut.ee

Aleksandra Linnas

v-laborant

737 5550

Aleksandra.Linnas@ut.ee

Aleksandr Savihhin

v-insener

737 6296

Aleksandr.Savihhin@ut.ee

Karin Tuvikene

referent

737 5849

Karin.Tuvikene@ut.ee

Toomas Koger

treial

737 5558

 

Aeroelektrilaboratoorium

Hannes Tammet

emeriitprofessor,
dr (füüs-mat)

737 5554

Hannes.Tammet@ut.ee

Aadu Mirme

v-teadur,
PhD (geofüüsika)

737 5557

Aadu.Mirme@ut.ee

Jaan Salm

erak teadur 0,5 k,

knd (füüs-mat)

737 5555

Jaan.Salm@ut.ee

Eduard Tamm

erak vanemteadur 0,5 k,
knd (füüs-mat)

737 5555

Eduard.Tamm@ut.ee

Madis Noppel

v-teadur,
knd (füüs-mat)

737 5857

Madis.Noppel@ut.ee

Ülle Kikas

teadur,
PhD (keskkonnafüüsika)

737 5857

Ylle.Kikas@ut.ee

Urmas Hõrrak

teadur,
PhD (keskkonnafüüsika)

737 5857

Urmas.Horrak@ut.ee

Tiia-Ene Parts

teadur,
knd (keemia)

737 5552

Tiia-Ene.Parts@ut.ee

Marko Vana

lektor 0,5 k, teadur 0,5 k,

PhD (keskkonnafüüsika)

737 5555

Marko.Vana@ut.ee

Hilja Iher

spetsialist 0,75 k,
magister (füüsika)

447 4604

tahkuse@hot.ee

Aivo Reinart

arvutispetsialist 0,5 k

737 5857

Aivo.Reinart@ut.ee

Toomas Bernotas

insener

737 5557

Toomas.Bernotas@ut.ee

Jaan Maasepp

tehnik

737 5557

 

Ilmar Lipping

lukksepp

737 5558

Ilmar.Lipping@ut.ee

Biogeofüüsika õppetool

Tiit Nilson

külalisprofessor,
DSc (geofüüsika)

741 0152
(Tartu Observatoorium, Tõravere)

nilson@aai.ee