Tööettevõtulepingute eeskirja muutmine

 

 

  1. Muudan 02.03.1999. a käskkirjaga nr 8 RE kinnitatud tööettevõtulepingute eeskirja punkti 6 ja sõnastan selle alljärgnevalt:
  2. “6. Lepingupooled võivad lisaks tööettevõtulepingu tüüpvormis toodud kohustuslikele tingimustele kokku leppida lisatingimustes.”

  3. Käesolev käskkiri jõustub 23.04.2001.a.

 

 

 

Akadeemik Jaak Aaviksoo

Rektor, professor

_______________________________________________________________________________

Koopiad: prorektorid, vastutusala direktorid, teaduskonnad, haldus- ja tugistruktuuri allüksused, asutused

 

Margus Ots